Informacja o studiach teologiczno-katechetycznych w Radomiu.

Drukuj
1 2 3

Informacja o studiach teologiczno-katechetycznych w Radomiu.

W związku z potrzebą przygotowania osób świeckich i zakonnych do pracy w katechezie szkolnej proponujemy magisterskie i podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym w Instytucie Teologicznym w Radomiuw ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Ukończenie studiów teologiczno-katechetycznych w zależności od ich rodzaju umożliwia:

– uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych (studia podyplomowe) oraz szkołach średnich (studia magisterskie);

– uzupełnienie przygotowania pedagogicznego i katechetycznego dla absolwentów teologii (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk);

– pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach). 

Ponadto proponujemy podyplomowe studia z Wychowania do życia w rodzinie,umożliwiające uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania do życia w rodzinie. 

Dokumenty można składać do końca września 2018 roku w sekretariacie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej (ul. Malczewskiego 1). Dokładne informacje na temat studiów są zamieszczone na stronie Instytutu Teologicznego w Radomiu – http://itradom.eu.

Opłata za semestr wynosi 800,00 zł. 

Magisterskie studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym – trwają 10 semestrów

Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym – trwają 3 semestry

Podyplomowe studia z wychowania do życia w rodzinie – trwają 3 semestry

Prosimy Księży Proboszczów o zachęcenie w parafii i zgłaszanie osób świeckich i zakonnych, które są zainteresowane podjęciem studiów zarówno magisterskich, jak i podyplomowych.

VII Pielgrzymka Strażaków

z Powiatu Kozienickiego, Lipskiego, Puławskiego i Zwoleńskiegoi ich rodzin do Wysokiego Koła

29 kwietnia 2018 r odbędzie się VII Pielgrzymka strażaków i ich rodzin. W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Sanktuarium NMP Królowej Różańca Św. w Wysokim Kole spotkają się strażacy z powiatów: Kozienickiego, Lipskiego, Puławskiego i Zwoleńskiego. Zapraszamy wszystkich strażaków Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych ich rodziny wraz z Duszpasterzami Parafii Dekanatów należących do tych powiatów. Zapraszamy także wszystkich strażaków, którzy przeszli w stan spoczynku po wieloletniej służbie w walce z żywiołem. O godz. 12.00 – uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem J.E Księdza Biskupa Piotra Turzyńskiego.

Z góry dziękuję Czcigodnym Kapłanom za podanie w najbliższą niedzielę krótkiego zaproszenia na pielgrzymkę.

Ks. Szymon Mucha

Kustosz Sanktuarium w Wysokim Kole

 

PIELGRZYMKA KOLEJARZY DO SKARŻYSKIEJ OSTREJ BRAMY

W ostatnią niedzielę kwietnia do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej przybywająw dorocznejPielgrzymce Kolejarze. Tegoroczne spotkanie odbędzie się29 kwietnia.

Program Pielgrzymki:

godz. 10.00– modlitwa różańcowa w Kaplicy Matki Bożej

godz. 11.00– Eucharystia w intencji Kolejarzy, ich rodzin, emerytów i rencistów oraz tych, którzy odeszli do wieczności - zawierzenie Matce Bożej

Po Mszy św.– spotkanie przy „święconym jajku”

Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszają

ks. prał. Jerzy Karbownik          ks. kan. Eugeniusz Zarębiński

Kustosz Sanktuarium                                                         Krajowy Duszpasterz Kolejarzy