Dzień Skupienia Rycerzy Kolumba w Kozienicach, 02 grudnia 2012

Drukuj
1 2 3

Kolejny raz Rycerze Kolumba Rejonu 2 przeżywali w swojej wspólnocie duchowe rekolekcje. Dzień Skupienia w tym roku zorganizowała Rada Rycerzy Kolumba nr 15420 z Kozienic pod wezwaniem Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Gościny Braciom udzielił Ks. Kanonik Władysław Sarwa, proboszcz Parafii Świętej Rodziny, udostępniając zacnemu gremium Centrum Myśli Jana Pawła II.

Przybyli uczestniczyli w dwóch konferencjach przeprowadzonych przez Ks. dr Marka Tatara z Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie duszpasterza Rodzin Nazaretańskich, Mszy Świętej i czuwaniu przed Najświętszym Sakramentem. Konferencje były skierowane, zgodnie ze specyfiką naszej wspólnoty, wyłącznie do mężczyzn.

Tematem przewodnim pierwszej z nich było pytanie "Człowieku kim jesteś?" w aspekcie socjologicznym i kulturowym. Padło również pytanie: "Cóż to jest prawda?...” i jakie jest jej pojmowanie w czasach współczesnych, na co rekolekcjonista przytoczył kilka przykładów z różnych dziedzin życia. W dalszych rozważaniach Ksiądz doktor przybliżył zebranym zagadnienie roli świeckich we współczesnym Kościele. Zwrócił uwagę na budowanie tożsamości religijnej w odniesieniu do dnia dzisiejszego oraz na odczuwalny brak elit katolickich w pokomunistycznej Polsce. W swoich sumieniach zebrani musieli sobie odpowiedzieć na pytanie: "Kim jestem w środku?", „Jak wykorzystuję wartości człowieczeństwa otrzymane od Pana Boga?”, „Czy myślę i wartościuję jak mężczyzna katolik?”.

Po zakończeniu pierwszej konferencji Rycerze udali się na Mszę Świętą we wspólnocie parafialnej.  Miała ona bardzo uroczysty charakter, gdyż w koncelebrze uczestniczyło aż 7 księży, w tym 3 kanoników pod przewodnictwem Ks. kan. Wiesława Lenartowicza, Kapelana Rady nr 14004 z Radomia. Homilię wygłosił nasz gość - Ks. dr Marek Tatar. Duże zainteresowanie wśród wiernych wzbudziło procesyjne wejście Rycerzy do świątyni. Na zakończenie Kapelan skierował serdeczne słowa podziękowania dla Ks. Proboszcza Władysława oraz Rycerzy Kolumba z Kozienic.

Po mszy świętej - umocnieni duchowo - wspólnie z Kapłanami uczestnicy konferencji udali się na agapę.

Druga konferencja poświęcona była duchowości mężczyzn. Rozważano pojęcie życia duchowego oraz zastanawiano się nad powołaniem do człowieczeństwa. Ciekawej analizie poddano sposób w jaki mężczyźni przeżywają swoją religijność, solidarność i obowiązkowość. Wielkość i odwaga religijności znowu ukazana została we wspaniałych i dosadnych przykładach Tomasza Morusa.

Po zakończeniu konferencji zebrani przeszli do Kościoła na wspólną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Została odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia. Każdy Rycerz miał także czas na osobistą zadumę, refleksję i modlitwę we własnych intencjach. Dzień Skupienia zakończył się ceremonią inicjacji siedmiu nowych Braci w tym 2 do Rady 15420.

Rycerze z Kozienic serdecznie dziękują wszystkim przybyłym Braciom z Radomia, oraz Pionek na czele z zacnym Delegatem Stanowym. W szczególności dziękują Ks. dr Markowi Tatarowi za wygłoszone konferencje, Księżom kanonikom Kazimierzowi i Władysławowi za wspieranie Bractwa w Kozienicach, Ks. Kanonikowi Wiesławowi za okazywaną nieustanną pomoc Radzie oraz zacnemu Wielkiemu Rycerzowi Dariuszowi Mazurowi za podjęcie się trudu organizacji tego Dnia Skupienia i stałe zagrzewanie do dalszej pracy w duchu miłosierdzia i jedności. Szczególnej modlitwie polecają również opiekuna i przewodnika duchowego Księdza Grzegorza, któremu dedykują następującą sentencję

" Potrafisz coś zrobić, czego ja nie potrafię.

Ja potrafię zrobić coś, czego Ty nie potrafisz

Zróbmy razem coś pięknego dla Boga"

 Vivat Jezus

 


W dniu 06.01.2012 roku w Kozienicach odbyło się zaprzysiężenie nowej Rady Rycerzy Kolumba w Kozienicach nr 15420. Patronem Rady jest Matka Kazimiera Gruszczyńska - założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Kozienicach; Kandydatka na Ołtarze.

 Na uroczystej mszy świętej w Kościele parafialnym pod wezwaniem św. Rodziny w Kozienicach Rycerze złożyli przysięgę wierności Konstytucji Zakonu Rycerzy Kolumba oraz oficjalnie przyjęli powierzone im funkcje. Po mszy świętej odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem rodzin rycerzy nowopowstałej rady, przyjaciół i zaproszonych gości.

Uroczystości przewodniczyli: Ks. Kanonik Wiesław Lenartowicz z Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej - Kapelan Rady nr 14 004 z Radomia, Ks. Kanonik Władysław Sarwa (parafia św. Rodziny), Ks. Kanonik Kazimierz Chojnacki (parafia św. Krzyża w Kozienicach) oraz Ks. Kanonik Bogusław Mleczkowski (parafia św. Jakuba Apostoła w Świerżach Górnych), Sekretarz Stanowy Andrzej Anasiak, Wielki Rycerz Rady nr 14004 Marek Podlewski.

2012-01-16


Informacja na stronie internetowej Rycerzy Kolumba w Polsce o uroczystościach zaprzysiężenia Rady Rycerzy Kolumba w Kozienicach. Czytaj>>>

2012-01-16