DOTKNIJ MIŁOSIERDZIA. Modlitwa przy Krzyżu Światowych Dni Młodzieży.

Drukuj
1 2 3

Kozienice. Elementem przygotowań do Światowych Dni Młodzieży jest pielgrzymka Krzyża i Ikony po wszystkich diecezjach kraju będącego gospodarzem spotkania. Symbole ŚDM przyjechały do Polski w grudniu ub. r. W naszej diecezji peregrynacja rozpoczęła się 30 marca o 17.00 na starym moście na Pilicy w Białobrzegach. Symbole pożegnamy w niedzielę 19 kwietnia w katedrze radomskiej, gdzie o 12.30 rozpocznie się Msza św. Krzyż i Ikona nawiedzą wszystkie 16 centrów.

           KOZIENICE -14 i 15 kwietnia 2015 roku

14 kwietnia (wtorek)

ok. 15.00 powitanie w parafii Świętej Rodziny i Koronka do Miłosierdzia Bożego z rozważaniami z Dzienniczka św. Siostry Faustyny

16.00 Krzyż nawiedzają dzieci z Placówki Socjalizacyjnej "PANDA" (Droga Krzyżowa)

17.00 Nabożeństwo przy Ikonie w szpitalu (udzielenie Sakrament Namaszczenia Chorych i Różaniec ze świętymi)

18.00 przejazd do Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych

19.00 przyjęcie Symboli w kościele św. Józefa

20.00 Droga Krzyżowa ulicami miasta do kościoła Świetego Krzyża

21.00 Apel Jasnogórski

22.30 Adoracja ruchów formacyjnych

15 kwietnia (środa)

24.00 Msz św. o Krzyżu Świętym

1.00 adoracja Rodziny Różańcowej

1.45 adoracja Koła Przyjaciół Radia Maryja

2.45 - 5.30 adoracja poszczególnych miejscowości i wiosek

5.30 Godzinki

7.00 Msz św. o św. Janie Pawle II

8.30 Nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i wyznanie wiary

9.00 Msz św. dla młodzieży

11.00 Msz św. dla młodzieży

13.00 pożegnanie Symboli i przekazanie do centrum w Zwoleniu