KRZYŻ I IKONA. ZNAKI ŚDM W KOZIENICACH.

Drukuj
1 2 3

W Niedzielę Palmową - 15 kwietnia 1984 roku, Ojciec Święty mówił do młodych: "W entuzjaźmie pielgrzymów, zdążających do Jerozolimy wraz z Chrystusem, szczególny udział miałi młodzi: dzieci i młodzież. Tym tłumaczy się także szczególny udział młodych w liturgii Niedzieli Palmowej na placu Św. Piotra. Tak jest co roku...". W Niedzielę Wielkanocną - 22 kwietnia 1984 roku, na zakończenie Roku Świętego, Ojciec Święty przekazał młodzieży Krzyż Roku Jubileuszowego. Jan Paweł II powiedział wówczas:"Umiłowani młodzi, u kresu Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa. Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie"...  Pierwszy "numerowany" Światowy Dzień Młodzieży był przeżywany w Niedzielę Palmową -  23 marca 1986 roku, w Rzymie oraz w diecezjach całego Kościoła. Do Rzymu przybyła młodzież włoska oraz reprezentacja wielu krajów. W homilii Ojciec Święty Jan Paweł II mówił:"Dziś jesteście tutaj znowu, drodzy młodzi przyjaciele, aby w Rzymie, na placu Św. Piotra, zapoczątkować tradycję Dnia Młodzieży, do którego został wezwany cały Kościół...Punktem odniesienia tego dnia pozostaje w każdym roku Niedziela Palmowa...To właśnie znaczy "Dzień Młodzieży": wyjście na spotkanie Boga, który wszedł w dzieje człowieka poprzez tajemnicę paschalną Jezusa Chrystusa". Od Niedzieli Palmowej 2003 roku, obok Krzyża Światowych Dni Młodzieży, pielgrzymuje kopia ikony Matki Bożej Salus Populi Romani - Ocalenie Ludu Rzymskiego. Obraz Matki Bożej Salus Populi Romani znajduje się w Bazylice Maria Maggiore w Rzymie...Obraz Matki Bożej, umieszczony obok pielgrzymującego Krzyża Światowych Dni Młodzieży, przypomina nam słowa Chrystusa wypowiedziane z Krzyża: "Synu, oto Matka twoja" (J 19,27). Zachęca do naśladowania postawy Świętego Jana: "I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie" (J 19,27). Zobowiązuje nas do spełnienia wielkiego życzenia Matki Bożej wyrażonego w Kanie Galilejskiej: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie'" (J 2,5).                             (zob. Biskup Henryk Tomasik, Dotknij Miłosierdzia. Światowe Dni Młodzieży, Radom 2014)