Wytyczne odnośnie przygotowań do I Komunii Św.

Drukuj
1 2 3

W ramach przygotowań do I komunii św. czeka nas:

 

 1. Poświęcenie różańców (30 września o 1030); trzeba je kupić samemu. Wymagam obecności 3 razy w tygodniu na tym nabożeństwie (jest codziennie o 1730). Dopuszczam obecność tych dzieci w parafii macierzystej, lecz proszę o powiadomienie mnie o tym przez rodzica osobiście.

 

 1. Uczestnictwo w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego (jest w każdy piątek i Niedzielę Miłosierdzia Bożego w tej parafii o 1500). Wymagane co najmniej 1 raz na 6 tygodni; trzeba się zwolnić z innych zajęć, poprosić kogoś o przyjście z dzieckiem na to nabożeństwo. Startujemy od 1go października. Będzie wystawiona lista obecności pod opieką pana kościelnego lub (pana Jana) zakrystianina vel pani (Ani) zakrystianki.

 

 1. Obecność na mszy św. „pierwszoczwartkowej” o 1800 – jeden raz w miesiącu. Obecność obowiązkowa w naszej parafii.

 

 1. Msze św. adwentowe o 1700; obecność 3 razy w tygodniu. Dzieci z innych parafii mają być 1 raz w tygodniu (w naszej parafii; u siebie 2 razy, ale proszę rodziców o powiadomienie mnie o tym osobiście).

 

 1. Wręczenie książeczek 8 grudnia o 1800. Ja zamówię książeczki.

 

 1. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (2 lutego o 1800); przydadzą się świece od chrztu (jeśli jej nie ma, to nie kupujemy nowej; wystarczy gromnica).

 

 1. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o 1730 (obecność na trzech częściach Gorzkich Żali; niedziel jest 6, więc są 2 cykle po 3 części). Dopuszczam obecność tych dzieci w parafii macierzystej, lecz proszę o powiadomienie mnie o tym przez rodzica osobiście.

 

 1. Drogi Krzyżowe w Wielkim Poście o 1700 – wymagana obecność na trzech spośród sześciu (jedna wypadnie w rekolekcje szkolne).

 

 1. Próby liturgiczne przed „wymarzonym dniem” rozpoczniemy może nawet po 10 kwietnia (potem jest Wielki Tydzień) o 1830 3-2 razy w tygodniu.

 

 1.  Poświęcenie medalików w Zwiastowanie Pańskie, 25 marca o 1800. Trzeba je samemu kupić.

 

 1.  Nabożeństwa majowe o 1730 – 3 razy w tygodniu. Dopuszczam obecność tych dzieci w parafii macierzystej, lecz proszę o powiadomienie mnie o tym przez rodzica osobiście.

 

 1.  11 maja (sobota) pierwsza spowiedź tych dzieci od 900 do 1000.

 

 1.  Pierwsza komunia św. 12 maja o 1030.

 

 1.  „Biały Tydzień” z rozdawaniem obrazków do soboty włącznie (!). Ja zmówię obrazki i cenę podam wcześniej.

 

Większość dzieci dostarczyła mi deklarację rodziców i ewentualną metrykę chrztu dziecka za co bardzo dziękuję. Proszę pozostałych o jak najszybsze dostarczenie mi tych deklaracji i ewentualnych metryk chrztu (do 1 października 2017). Dzieci nieochrzczone trzeba zgłosić do 1go października. Wtedy uzgodnimy co dalej z tym rozbić. Spóźnialscy pójdą do I komunii w wakacje o wyznaczonym czasie. To jest ostateczny termin zgłoszeń! (1 października 2017).

 

Wszelkie zapytania proszę kierować do mnie SM-Sami po nr (dostępny na stronie internetowej naszej parafii – grzecznościowy! – 698 651 011).

 

Jednocześnie zawiadamiam, że nie przyjmuję żadnych profitów finansowych i upominkowych od kamerzystów, dekoratorów, wytwórców obrazków, producentów strojów. Od Was też nie żądam żadnej dodatkowej opłaty za przygotowanie Waszych dzieci.

 

Będzie, natomiast,  potrzebna ofiara na rzecz parafii (stosowna do potrzeb i na miarę możliwości Rodziców), jak też składka na fotografa, kwiaty i dekorację – to ogłoszę na początku prób. W tym względzie będę potrzebował kontaktu z Trójkami Klasowymi na początku Wielkiego Postu.

 

Wszelkie ogłoszenia bieżące będą podawane dzieciom w formie pisemnej na tablicy w szkole (muszą sobie je przepisać i ewentualnie podać nieobecnym wtedy dzieciom).

 

Stroje komunijne wybiorę sam kierując się względami elegancji, możliwości finansowych rodziców a przede wszystkim liturgii. Termin przymiarek, jak też odbioru tych strojów podam dzieciom na katechezie.

ks. Jacenty Rejczak