ŻYCZENIA NA NOWY ROK 2017

Drukuj
1 2 3

W Nowym Roku Pańskim 2017
z całego serca życzymy Wszystkim Parafianom, 
Dobroczyńcom, Waszym Krewnym i Znajomym, 
Tym, z którymi spędzacie te radosne chwile Nowego Roku  -
- przede wszystkim wielkiej ufności, nadziei i pokoju.

Obyście zawsze mieli ufność w to, że Chrystus jest z wami w waszych radościach i smutkach, że to On pierwszy do was wychodzi, by wam błogosławić.

Życzymy Wam też spełnienia nadziei, a zwłaszcza tych małych, o których mówimy, że są przyziemne. Obyście mogli cieszyć się przez cały rok dobrym zdrowiem, zwykłym ludzkim szczęściem i pomyślnością. Niech wasze rodziny umacnia prawdziwa i szczera miłość.

I po trzecie życzymy wam pokoju. Jednak aby pokój panował na świecie, najpierw musi zapanować w ludzkich sercach. Dlatego niech Chrystus napełni też wasze serca prawdziwym pokojem, abyście byli radosnymi świadkami Jego Miłości. 

Niech Was Pan błogosławi i strzeże, niech Was hojnie obdarzy swą łaską.

                                                                                                                                      Szczęść Boże!

duszpasterze parafii Świętej Rodziny