Żyj trzeźwo

Drukuj
1 2 3

Kozienice. Dnia 3 sierpniana na placu przy kościele Świętej Rodziny odbyła się po raz pierwszy Trzeźwa Niedziela. Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać świadectw osób trzeźwiejących. W Centrum Myśli św. Jana Pawła II porad udzielał psycholog i terapeuta. Nie zabrakło też stoiska z fachową literaturą i wystawy prac Grupy Twórczej „Vena”. Organizatorami obchodów byli Parafia Świętej Rodziny, Burmistrz Gminy Kozienice, Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy„Cisza” w Kozienicach.