KANCELARIA

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny

ul. Głowaczowska 41
26-900 Kozienice

Tel. (0-48) 614 87 70

Telefon dyżurny Kapelana szpitalnego:   691-738-710

Kancelaria Parafialna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 17.00 - 18.00

w sobotę od 8.00 - 9.00

Numer konta bankowego:

Pekao S.A.:  49 1240 5862 1111 0010 5866 0806


Wykaz dokumentów potrzebnych
do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu:

 

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis)

 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców

 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)

 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Bierzmowanie

 • metryka chrztu

 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

 • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Pierwsza Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka

Małżeństwo

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu

 • dowody osobiste

 • ostatnie świadectwo katechizacji

 • świadectwo bierzmowania

 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej

 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu

 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)