Kronika parafii


 | proboszczowie obecni wikariusze | byli wikariusze | księża z naszej parafii | siostry z naszej parafii | 


Historia Parafii Świętej Rodziny

Z chwilą budowy Elektrowni "Kozienice" powstawały nowe osiedla mieszkaniowe w mieście Kozienice. Zaistniała potrzeba duszpasterstwa na nowym Osiedlu "Energetyki".

1980 - rozpoczęcie budowy budynku katechetyczno- mieszkalnego

1981 - Ksiądz Dziekan Kanonik Stefan Siedlecki poprosił Ks. Biskupa Ordynariusza i odpowiednie władze państwowe o zgodę na budowę kościoła na Osiedlu "Energetyki"

1984 - 1 września - pierwsza Msza Święta na placu budowy Kościoła

1984 - 2 września - na mocy dekretu Ks. Bp. Edwarda Materskiego powstaje samodzielny ośrodek duszpasterski

1984 - powstaje projekt kościoła autorstwa mgr. inż. Franciszka Okowińskiego i inż. Józefa Stępnia

1985 - 1 maja - rozpoczęły się wykopy na fundamenty Kościoła;

1985 - w tym roku zalane zostały ławy fundamentowe pod prezbiterium; w tym samym czasie trwa budowa Domu Parafialnego

1986 - zostały zalane ławy fundamentowe pod cały kościół

1987 - w Lublinie Ojciec Św. Jan Paweł II w czasie III pielgrzymki do Ojczyzny poświęcił kamień węgielny; trwają prace przy budowie świątyni

1991 - poświęcenie dzwonów:


Józef - dar mężczyzn z napisem:
TEGO, KTÓRY W NAZARECIE TOBIE  POWIERZONY BYŁ MY STRZEŻEMY NA TYM ŚWIECIE, GDZIE MAJESTAT BOŻY SKRYŁ

Maryja - dar kobiet z napisem:
NIECH ŁASKA TWOJA ZAWSZE NAM SPRZYJA

Św. Rodzina - dar dzieci z napisem:
ACH, WITAJ, ZBAWCO Z DAWNA ŻĄDANY

1991 - 1998 - trwają prace przy wznoszeniu murów świątyni, konstrukcji dachowej i we wnętrzu Kościoła

1998 - 27 grudnia - w czasie odpustu parafialnego podczas uroczystej Mszy Św. o godzinie 12°° Ordynariusz Diecezji J. E. Ks. Bp. Edward Materski dokonał poświęcenia wybudowanego kościoła

2000 - 2001 ułożono posadzkę granitową w całym kościele i zrobiono ławki dla wiernych

2001 - 15 sierpnia - J. E. Ks. Bp. Jan Chrapek poświęcił ołtarz boczny w kaplicy Matki Bożej.

W ołtarzu zostały umieszczone trzy obrazy:

 • w centralnej części obraz M. B. Częstochowskiej

 • po prawej stronie obraz św. Maksymiliana Marii Kolbe - patrona energetyków

 • po lewej stronie św. brata Alberta - patrona dzieł miłosierdzia

2002 - uruchomiono centralne ogrzewanie

2003 - zamontowano witraże ukazujące życie Świętej Rodziny;

2004 - budowa wieży kościelnej

2005 (czerwiec) - zwieńczenie wieży kościelnej stalową kopułą

2005 (październik) - przeniesienie dzwonów ze stalowej konstrukcji przy kościele na wybudowaną dzwonnicę

2006 - zamontowanie Inteligentnego Systemu Napędowego Dzwonów wraz z bezprzewodowym, elektronicznym sterowaniem na nowo wybudowanej dzwonnicy;

2007 - wybudowanie drugiego ołtarza bocznego -„Miłosierdzia Bożego”

2007 - zamontowanie nowoczesnego Cyfrowego Rzutnika Tekstów Pieśni CRT-20 sterowanego drogą radiową

2007 – wymiana nagłośnienia kościoła

2007 – pomalowanie wnętrza kościoła

2007 – zamontowanie w oknach dzwonnicy metalowych żaluzji

 


Księża w parafii Świętej Rodziny

 

Księża proboszczowie:

 1. ks. kan. Józef Domański (1984 – 2000) – pierwszy proboszcz parafii;

 2. ks. Władysław Stępniewski (II – XI 2000) – drugi proboszcz parafii;

 3. ks. kan. Władysław Sarwa (od XI 2000) – obecny proboszcz parafii;

 

Księża wikariusze obecnie pracujący w parafii:

Ks. Jacek Rejczak (od 2011)
ks. Arkadiusz Piętowski (od 2015)
ks. Krzysztof Wróbel (od 2015)
 


Księża seniorzy:

 1. ks. kan. Mieczysław Marchewka

 

Księża wikariusze, którzy pracowali w parafii:

 1. ks. Szczepan Iskra (1985 - 1989)
 2. ks. Szymon Krasula (1992 - 1994) 
 3. ks. Jacek Panek (1986 - 1987)
 4. ks. Leszek Sokół (1987 - 1991)
 5. ks. Sławomir Płusa (1989 - 1992)
 6. ks. Bogdan Siurnik (1990 - 1997)
 7. ks. Marek Wójcik (1991 - 1993)
 8. ks. Wojciech Antoniak (1992 - 1998)
 9. ks. Ryszard Operacz (1993 - 1999)
 10. ks. Marian Rączka (1996 - 2001)
 11. ks. Jacenty Socha (1997 - 2001)
 12. ks. Marek Senderowski (1999 - 2000)
 13. ks. Józef Dujko (1999 - 2000)
 14. ks. Janusz Stanek (2000 - 2002)
 15. ks. Zbigniew Chmal (2002 - 2003)
 16. ks. Marek Plewniak (1998 - 2005)
 17. ks. Rafał Widuliński (2001 - 2006)
 18. ks. Ernest Janczyk (2005-2007)
 19. ks. Michał Warchoł (2001 -2009)
 20. ks. Grzegorz Binięda (2007 - 2010)
 21. ks. Edward Kania (2005 - 2010)
 22. ks. Jacek Celuch (2010-2012)
 23. ks. Marek Bartosiński (2006-2013)
 24. ks. Henryk Kowalczyk (2010-2014)
 25. ks.dr Mariusz Sułek (2012-2015)
 26. ks. Paweł Stefański (2013-2015)
 27. ś.p. ks. kan. Marian Kempisty (2018)

 

Księża pochodzący z parafii:

 1. ks. kan. Wiesław Karaś (Wrocław)

 2. ks. Piotr Gozdalik

 3. ks. Maciej Cisowski

 4. ks. Grzegorz Tęcza

 5. ks. Andrzej Wąsik

 


Siostry zakonne pochodzące z parafii

 1. s. Anna Karsznia - Służka N.M.P. Niepokalanej