Ogłoszenia duszpasterskie

V NIEDZIELA WIELKANOCY  - 19 maja 2019

1. Przez kolejne majowe dni razem z Maryją trwamy na modlitwie podczas nabożeństwa majowego, które celebrujemy w naszym kościele codziennie o godz. 1730. Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w tym nabożeństwie, bo któż lepiej zaradzi naszym duchowym i życiowym potrzebom, jak nie Wspomożycielka wiernych!

2. Właśnie w piątek 24 maja, w liturgiczne wspomnienie, zwracamy się do Maryi – jako Wspomożycielki wiernych. Do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że jest Szafarką Bożych łaski dba o swoje dzieci.

3. W ubiegłym tygodniu przeżywaliśmy Uroczystości związane z I Komunią Świętą, jak i dzisiejszą Rocznicę I Komunii Świętej. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu tych Uroczystości.

4. Sakrament Bierzmowania udzielony będzie w naszej świątyni we czwartek 30 maja.

5. Zbliża się Dzień Matki 26 maja, który przypada w przyszłą niedzielę. Zapraszamy na modlitwę w intencji naszych mam.

6. VII Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę odbędzie się 31 maja - 1 czerwca 2019 r.  Rozpoczniemy ją Apelem Jasnogórskim w piątek 31 maja. Po Apelu czuwanie modlitewne i o 2300 Msza Św. w kaplicy Cudownego Obrazu. Zapisy w zakrystii.

7. 1 czerwca tego roku odbędzie się IV nocna pielgrzymka Kobiet do Sanktuarium M.B. Pocieszenia w Błotnicy. Pielgrzymka wyruszy z Parafii M.B. Częstochowskiej przy ul. Wernera w Radomiu. Przy kościele Św. Krzyża w Kozienicach o godz. 1930 będzie podstawiony transport dla chętnych, będzie można nim powrócić do Kozienic. Zapisy w zakrystii.

8. Ojcowie Cystersi z Ruchem Rodzin Nazaretańskich organizują Rodzinne Rekolekcje Wakacyjne od 29 czerwca do 6 lipca w Czarnej Górze koło Bukowiny Tatrzańskiej. Bliższe informacje w gablocie jak i w zakrystii.

9. W przyszłą niedzielę 26 maja wybory do Parlamentu europejskiego.

10. Wspólnota „SYCHAR” zaprasza  na spotkanie małżonków które odbędzie się  w Centrum Myśli  Św. Jana Pawła II w przyszłą niedzielę o godz. 1630.

 

SŁOWO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED WYBORAMI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Drodzy Siostry i Bracia,

W niedzielę 26 maja br. we wszystkich państwach tworzących Unię Europejską odbędą się wybory do jej Parlamentu. Od wyników tych wyborów będzie zależał nie tylko kształt polityczny, ale także duchowy Unii Europejskiej.

Polska należy do Unii od 2004 roku. Stało się to również dzięki osobistemu zaangażowaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, który w członkostwie naszego państwa w tej instytucji dostrzegał nie tylko szansę na rozwój Polski pod względem materialnym i cywilizacyjnym, ale również szansę dla Unii, która będzie mogła czerpać z duchowego skarbca naszej Ojczyzny. W konsekwencji przed Europą otworzy to – jak często głosił to Papież – możliwość oddychania obydwoma płucami, a przez to trwania przy jej chrześcijańskich korzeniach.

Jeszcze na kilka lat przed wstąpieniem Polski do Unii, dnia 3 czerwca 1997 roku Jan Paweł II w obecności pięciu prezydentów państw Europy Środkowej i Wschodniej mówił w Gnieźnie: „Bez Chrystusa nie można budować trwałej jedności. Nie można tego robić, odcinając się od tych korzeni, z których wyrosły narody i kultury Europy i od wielkiego bogactwa minionych wieków. Jakże można liczyć na zbudowanie «wspólnego domu» dla całej Europy, jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej, będącej owocem miłości Boga?”

Mając na uwadze to papieskie nauczanie, lepiej możemy zdać sobie sprawę z tego, jak wielka odpowiedzialność na nas spoczywa w obecnym momencie naszej najnowszej historii. Dlatego bardzo zachęcamy Was, Drodzy Siostry i Bracia, do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego i głosowania zgodnego z właściwie ukształtowanym sumieniem.

Modląc się do Boga – za wstawiennictwem świętych Patronów Europy i Polski – o dobrą przyszłość Europy, a także o dobrą przyszłość naszej Ojczyzny, z serca Wam błogosławimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Jasna Góra, 2 maja 2019 roku