Rycerze Kolumba

Rada w Kozienicach, nr 15420

Częstochowskie Czuwanie w intencji beatyfikacji

Drukuj
1 2 3

W nocy z 22 na 23 marca 2014 roku w Częstochowie u stóp Matki Bożej Jasnogórskiej odbyło się czuwanie w intencji beatyfikacji Założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej patronki Rady Rycerzy Kolumba nr 15 420 w Kozienicach.

W spotkaniu modlitewnym wzięły udział Siostry franciszkanki, Rycerzy Kolumba na czele ze swoim kapelanem ks. Wiesławem Janowskim, parafianie kozienickich Kościołów p.w. Świętego Krzyża i Świętej Rodziny, ks. Łukasz M. Kadziński z grupą osób z Fundacji Dobrej Nauki Maximilianum z Warszawy, ks. Jerzy Błaszczak – kapelan wspólnoty przy ul. Wilczej 7 w Warszawie, parafianie z kościoła św. Aleksandra w Warszawie, Siostry Samarytanki z Częstochowy. Na czuwanie przybyli również: Oficjał trybunału diecezji radomskiej ks. kan. dr Marek Polak oraz notariusz ks. mgr Sławomir Szustak, Pierwszy Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice ds. Społecznych Pani Małgorzata Bebelska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Pan Mariusz Prawda. Głównym zaś prowadzącym czuwania był o. Jan Poteralski OSPPE. Czuwanie zostało rozpoczęte Apelem jasnogórskim, na którym był obecny ks. abp. Wacław Depo, metropolita częstochowski oraz biskup pomocniczy diecezji gnieźnieńskiej Krzysztof Wętkowski. Podczas apelu przemówienie wygłosił o. Jan Poteralski, a następnie s. Lucyna Czermińska, przedstawiła krótki życiorys Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Wraz ze wszystkimi obecnymi tam pielgrzymami prosiliśmy Matkę Bożą, Królową Polski o wstawiennictwo podczas procesu wyniesienia na ołtarze m. Kazimiery. Po Apelu o. Jan powitał wszystkich pielgrzymów, po czym, s. Lucyna przedstawiła nam sylwetkę Sł. Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, nawiązując do problemów współczesnego świata i to, w jaki sposób życie m. Kazimiery może być wzorem na drodze ku Panu Bogu dla każdego z nas. O godz. 22.40 wysłuchaliśmy konferencję, wygłoszoną przez o. Jana Poteralskiego, w której między innymi podkreślał wartość cierpienia, kiedy współcześnie jest tendencja do odrzucania i negowania jego znaczenia. Po krótkiej przerwie, rozpoczęliśmy sprawowanie Eucharystii. Głównym celebransem był ks. Łukasz M. Kadziński. W koncelebrze wzięli udział: ks. Marek Polak, ks. Sławek Szustak, ks. Wiesław Janowski, ks. Jerzy Błaszczak oraz o. Jan Poteralski. Czytania lekcyjne wykonali Rycerzy Kolumba, natomiast psalm - s. Jadwiga Kułak, Słowo Boże wygłosił o. Jan Poteralski. W darach ofiarnych na Ołtarz Pański zostały złożone chleb i wino oraz wiązanka z białych róż. W pobożnym i czynnym przeżywaniu Liturgii Eucharystycznej pomagał nam chór zakonny pod przewodnictwem s. Barbary Kruszewskiej. Godzina między 2.00 a 3.00 była czasem na wspólny różaniec z rozważaniami tajemnic Bolesnych na podstawie tekstów bł. o. Honorata Koźmińskiego i śpiewem o tematyce Maryjnej. Modlitwę poprowadzili członkowie Fundacji Dobrej Nauki Maximilianium. Następnie, zgodnie z programem czuwania odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą opartą na tekstach m. Kazimiery prowadzoną przez osoby świeckie. Na zakończenie czuwania zaśpiewaliśmy wspólnie Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. O. Jan skierował słowa podziękowania w stronę wszystkich obecnych pielgrzymów, udzielił nam błogosławieństwa i podczas pieśni „Wielbi duszo moja Pana” w wykonaniu chóru nastąpiło zasłonięcie obrazu Matki Najświętszej.