Rycerze Kolumba

Rada w Kozienicach, nr 15420

Dzień Matki Bożej z Guadalupe

Drukuj
1 2 3
Meksykańska flaga z wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe

W dniu święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w mieście Meksyk odbywa się niezwykłe spotkanie modlitewne, w którym może uczestniczyć kilka milionów ludzi.

Tego dnia w sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe odprawiany różaniec będzie wyrazem wdzięczności Patronce Ameryki. Spotkanie zbiega się z 200. rocznicą niepodległości Meksyku.

Różaniec „Miłości Matki z Guadalupe” będzie odmawiany w Bazylice Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku. Organizatorami są Rycerze Kolumba, archidiecezja Meksyku oraz Instytut Studiów Guadelupe z okazji 200-lecia niepodległości Meksyku.

Rycerze Kolumba i ich rodziny z całego świata zjednoczą się na wspólnej modlitwie do Boga za pośrednictwem Matki Bożej z Guadalupe.

„W tym dniu – 8 września będziemy modlić się na różańcu za wstawiennictwem naszej Matki Bożej, prosząc o jedność i pokój dla świata” – powiedział Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson. „Będziemy modlić się o nową ewangelizację, aby przyczyniła się do zwycięstwa i dalszego umacniania kultury życia na wszystkich kontynentach i wśród wszystkich ludzi, aby Matka Boża z Guadalupe wstawia się u swego Syna, aby nas prowadził w naszej pracy charytatywnej”.
Matka Boża z Guadalupe jest czczona jako „Tarcza i Patronka naszej Wolności” i jako „Matka Cywilizacji Miłości” – podkreśla Carl Anderson.
W różańcu „Miłości Matki z Guadalupe” połączone zostaną wszystkie przesłania, które Matka Boża z Guadalupe przekazała św. Juan'owi Diego z siedmioma sakramentami i samym Kościołem jako sakramentem zbawienia.

„Przesłanie Matki Bożej z Guadalupe jest przesłaniem odzwierciedlającym przykazanie Jej Syna, który nakazywał kochać bliźniego jak siebie samego (Mt, 22, 39). Jest to uniwersalne przesłanie pojednania, uzdrowienia i jedności. Wydarzenie to będzie jednoczyć na modlitwie wszystkich Rycerzy i ich rodziny oraz wszystkie diecezje Kościoła na całym świecie”.

Różaniec „Miłości Matki z Guadalupe” ma na celu oddanie czci i wyrażenia wdzięczności Matce Bożej z Guadalupe za Jej wstawiennictwo i rolę, jaką odgrywa w zjednoczeniu kontynentów amerykańskich i Jej istotną rolę w budowaniu cywilizacji miłości.

Matka Boża z Guadalupe jest znana na całym świecie jako Patronka całej Ameryki, Patronka Meksyku, Patronka Filipin, Patronka nienarodzonych, Gwiazda Nowego Świata, Gwiazda Nowej Ewangelizacji i Matka Cywilizacji Miłości.

Carl Anderson, kiedy objął urząd Najwyższego Rycerza w październiku 2000 r. dedykował ten wybór i swoją służbę Matce Boskiej z Guadalupe i zachęcał do odnowy Jej kultu w całym Zakonie Rycerzy Kolumba.

„Papież Benedykt XVI przypomniał nam, że w miłości Matki Bożej z Guadalupe usłyszymy słowa Chrystusa: 'Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody' (Mt 28:19) i Ona nas uzdolni, abyśmy naszymi czynami odpowiedzieli na to wezwanie” – dodał Najwyższy Rycerz.

Rycerze Kolumba (Knights of Columbus) są największą, świecką organizacją charytatywną Kościoła katolickiego, zrzeszającą ok. 1,8 mln członków na całym świecie. Doktryna Zakonu opiera się na czterech filarach: miłosierdziu, jedności, braterstwie i patriotyzmie. Zakon powstał z inicjatywy 29-letniego księdza Michaela McGivney'a, proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny, mieszczącej się przy Alei Hillhouse w New Haven (Connecticut, USA). Pierwsze spotkanie mężczyzn miało miejsce 2 października 1881 r., natomiast zalegalizowanie działalności Stowarzyszenia miało miejsce 29 marca 1882 r. Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny ks. McGivney rozpoczęto w marcu 2008 r.