Rycerze Kolumba

Rada w Kozienicach, nr 15420

Odbudowa kaplicy w Cudowie

Drukuj
1 2 3

Rycerze Kolumba z Rady nr 15420 im. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej z Kozienic organizują zbiórke funduszy na odbudowę spalonej kaplicy w Cudowie. Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie nas w tej inicjatywie, zarówno modlitewne jak i materialne. Dotychczasowym ofiarodawcom bardzo serdecznie dziękujemy. We wrześniu br. rozpoczęły się roboty budowlane, zaawansowanie robót zostało przedstawione na fotografiach poniżej.

Kapliczkę w Cudowie wzniósł kozienicki proboszcz ks. Wojciech Cięciwa na początku XVIII wieku nieopodal Kozienic, na polach zwanych ”pasicha” w miejscu, gdzie wg miejscowych podań w czasie potopu szwedzkiego ukazała się na drzewie Matka Boża z Dzieciątkiem, przepowiadając dla miasta klęski i zniszczenie. Przepowiednia spełniła się w 1657 r. kiedy książę Siedmiogrodu Rakoczy zniszczył miasto i ponownie w 1704 r., gdy Kozienice wraz z kościołem zostały spalone przez Szwedów podczas wojny północnej, a później ludność została zdziesiątkowana przez epidemię dżumy. Wówczas to przypomniano sobie starą przepowiednię i obok lipy, pamiętającej cudowne objawienie ks. Cięciwa wzniósł kaplicę pod wezwaniem Matki Bożej, w której podczas zarazy mieszkał, a pobliską miejscowość zaczęto nazywać Cudowem. Kapliczka stała na terenie zalewowym Wisły, podlegając zniszczeniu, więc kolejny, wielce zasłużony dla Kozienic proboszcz ks. Józef Khaun przeniósł kaplicę na nowe, bardziej dogodne miejsce pamiętnej lipy. W latach 70. ub. wieku kaplicę kolejny raz odnowił ks. proboszcz Stefan Siedlecki, w letnie niedziele odprawiały się tam msze święte. Kapliczka była drewniana o konstrukcji zrębowej, oszalowana, na planie prostokąta z dachem dwuspadowym krytym gontem i zwieńczonym sygnaturką. Wewnątrz znajdował się chór wsparty na dwóch słupach, w ołtarzu zawieszony był obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, a nad nim oko Bożej Opatrzności. W maju 2009 r. kapliczka spłonęła. Dzisiaj pozostał tylko fundament, a obok krzyż z 1894 r. z wyrzeźbionym napisem ”Męko Syna Bożego broń nas od powietrza morowego”.

Czy po kapliczce pozostanie tylko pamięć utrwalona legendą o Maryjnym objawieniu, nazwą miejscowości Cudów i pracami naszych twórców, w których miejsce to od lat budzi natchnienie?

Numer rachunku:

241060 0076 0000 3380 0006 2905
Tytuł: odbudowa kaplicy w Cudowie

Ks. Grzegorz Walczak, kapelan Rady 15420 Rycerzy Kolumba w Kozienicach