Rycerze Kolumba

Rada w Kozienicach, nr 15420

Pochód Trzech Króli, 06 stycznia 2013

Drukuj
1 2 3

 

W tegoroczne Święto Objawienia Pańskiego także Kozienice dołączyły do grona miast polskich organizujących uroczyste przemarsze Trzech Króli. Inicjatorami tej nowej dla naszej społeczności tradycji był ks. proboszcz parafii Świętego Krzyża ks. kanonik Kazimierz Chojnacki i stowarzyszenie katolickie Rycerzy Kolumba. W dniu 6 stycznia orszak przeszedł z kościoła św. Józefa ulicą 1 –go Maja do kościoła św. Krzyża. Na czele trzej królowie, których odgrywali przedstawiciele Rycerzy Kolumba w asyście wiernych, szczególnie liczny był udział dzieci. Wspólnie śpiewali kolędy dając wyraz swojej wiary we Wcielenie Chrystusa. I choć nie było koni, wielbłądów, zbrojnych i innych tego rodzaju kreacji, a trasa była krótka, to przecież nie na tym zależało organizatorom. Pochód miał charakter religijny, podkreśliliśmy w ten sposób naszą duchową radość z tego święta, które należy do jednych z najstarszych świąt obchodzonych w kościele. I nie ma tu znaczenia czy królów, a raczej mędrców było 2,3,4,6,czy 12 jak chcą różne źródła tradycji, istotne jest wyrażenie przekonania, że ewangeliczna perykopa św. Mateusza ma głęboki wymiar teologiczny. Oto mędrcy przybywają by złożyć hołd nowonarodzonemu Jezusowi widząc w Nim prawdziwego Króla, to czego tak trudno dostrzec współczesnemu człowiekowi. Przynoszą drogocenne dary korząc się przed małym Jezusem i uznając w Nim Zbawcę, cała ich mądrość wyraża się właśnie w tej postawie pokory i doświadczenia Tajemnicy odczytanej z ksiąg i znaków. 

Nam nie potrzeba już żadnych enigmatycznych symboli, bo Chrystus - jak głosi kolęda - nam się objawił, przyjmijmy Go z radością i postarajmy się podobnie jak oni widzieć w dziecku i w każdym człowieku Chrystusa i wspólnie z mędrcami uznajmy w Nim Boga, który jest z nami. Oby ta tradycja na stałe wpisała się do kalendarza liturgicznych świąt manifestowanych w ten sposób przez mieszkańców Kozienic, bo wspólne kolędowanie i modlitwa scalają ludzi nie tylko w radosnym okresie Bożego Narodzenia, ale także na co dzień.