Rycerze Kolumba

Rada w Kozienicach, nr 15420

Zbawienie przyszło przez krzyż...

Drukuj
1 2 3

W Wielki Piątek (18.04.2014 r.) o godz. 21.00 ulicami parafii przeszła Droga Krzyżowa przygotowana przez Rycerzy Kolumba. Rozważania inspirowane były myślą ks. Marka Dziewieckiego.

"W tym nabożeństwie Drogi Krzyżowej pragniemy modlić się o umocnienie rodzin szlachetnych i szczęśliwych, o siłę i nadzieję dla rodzin w kryzysie oraz o takie wychowanie dziewcząt i chłopców, by nowe pokolenie młodych ludzi było w stanie dorastać do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej".

"Chryste, Ty pragniesz, aby każde małżeństwo było początkiem nowego stworzenia, by okazywało się powrotem do raju, by dawało początek nowemu światu, w którym zgodnie z Twym zamysłem — jak na początku historii — panuje miłość, wierność, uczciwość i poczucie bezpieczeństwa. Błogosław nam na radosny trud budowania świętych małżeństw i szczęśliwych rodzin. Prosimy o to Ciebie, bo Ty jesteś Zmartwychwstającą Miłością, która nas rozumie i kocha dzisiaj, jutro i na zawsze".