Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministranci

Grupa ministrantów naszej parafii istnieje od początku istnienia parafii tj. 02 września 1984 r., gdy na placu, na którym miał być budowany kościół Ks. Bp. Edward Materski sprawował pierwszą Mszę Świętą.

Zbiórki kandydatów na ministrantów: sobota godz. 1000

zbiórki ministrantów są w soboty o 1400

Opiekunami ministrantów byli:

ks. Szczepan Iskra i ks. Leszek Sokół. ks. Sławomir Płusa, ks. Bogdan Siurnik, ks. Wojciech Antoniak, ks. Marek Plewniak, ks. Ernest Janczyk, ks. Jacenty Rejczak, ks. Mariusz Sułek. ks. Paweł Stefański

Obecnie opiekunem ministrantów jest ks. Krzysztof Wróbel

 

Zapraszamy chłopców

do służby przy ołtarzu Pańskim.

Zapraszamy też

dorosłych mężczyzn!

 

 

**************************************************

 

Schola

W parafii działają dwie schole.

Schola starsza "Avista" śpiewa podczas niektórych uroczystości i niedziel na mszy św. o 900, podczas pieszych pielgrzymek, w chórze parafialnym.

opiekunem tej scholi jest ks. Arkadiusz Piętowski (wikariusz parafii w Siennie)

 

 

Schola' la młodsza Siła Bożej Miłości zazwyczaj ma próby w każdą sobotę 1030 i "próBeczkę" w piątek o 1900 (bywają też często "przedbiegi" w czwartek o 1845)

 

Opiekunami scholi byli:

ks. Marian Rączka, p. Dorota Dudek, ks. Rafał Widuliński, ks. Marek Bartosiński, ks. Jacek Celuch.. Obecnie ks. Jacenty Rejczak

"Kto pięknie śpiewa, dwa razy się modli" (św. Augustyn)

"Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serca mają.

Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają..." (J. W. Goethe)

 

Śpiewamy o 1030

 

 

w IV niedzielę Wielkiego Postu śpiewamy:

na Wejście"Wstanę i pójdę"

na Ofiarowanie: "Ojcze mój"

na Komunię"Witaj, Pokarmie"

na Dziękczynienie"Poraniono w życiu mnie"

na Zakończenie: "Pustą, samotną drogą"

oraz: Części Stałe inne

Credo ...

Amen ...

Komentarze liturgiczne: rodzic

Psalm responsoryjny: psałterzystka

Aklamacja i wersety: Schola

Modlitwa Powszechna: Schola

Procesja z darami: rodzice dzieci pierwszokomunijnych

 

w V niedzielę Wielkiego Postu śpiewamy:

na Wejście"Ach, mój Jezu"

na Ofiarowanie: "Gdy pod krzyżem z żalu tonie"

na Komunię"Oto Boży Baranek"

na Dziękczynienie"Czy pamiętasz tamten wieczór, Magdaleno"

na Zakończenie: "Jezu Chryste, Panie miły"

oraz: Części Stałe inne

Credo ...

Amen ...

Komentarze liturgiczne: rodzic

Psalm responsoryjny: psałterzystka

Aklamacja i wersety: Schola

Modlitwa Powszechna: Schola

Procesja z darami: rodzice dzieci pierwszokomunijnych

 

w niedzielę Palmową o 1200 śpiewamy:

przed rozpoczęciem"Hosanna Synowi Dawida"

na poświęcenie palm"Dzieci hebrajskie"

na procesję"Wjeżdża Król nasz"

na Wejście (procesja 2)"Jaśnieje Krzyż chwalebny"

na Ofiarowanie: "Ogrodzie Oliwny"

na Komunię"To jest Baranka Ciało, Jego Krew"

na Dziękczynienie"Powiedz, Maryjo Matko"

na Zakończenie: "Krzyżu święty, nade wszystko"

oraz: Części Stałe inne

Credo ...

Amen ...

Komentarze liturgiczne: rodzic

Psalm responsoryjny: psałterzystka

Aklamacja i wersety: Schola

Modlitwa Powszechna: Schola

Procesja z darami: rodzice dzieci pierwszokomunijnych

 

w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego śpiewamy:

na Wejście"Zmartwychwstały Pan"

na Ofiarowanie: "Nie zna śmierci Pan żywota"

na Komunię 2"Oto są baranki młode"

na Dziękczynienie"Ciebie Boga wysławiamy"

na Zakończenie: "Zwycięzca śmierci"

oraz: Części Stałe Stefana Stuligrosza

Credo ks. Wacława Lewkowicza

Amen ks. Zdzisława Bernata

Komentarze liturgiczne: rodzic

Psalm responsoryjny: psałterzystka

Sekwencja: "Victimae paschali laudes"

Aklamacja i wersety: Schola

Modlitwa Powszechna: Schola

Procesja z darami: rodzice dzieci pierwszokomunijnych

 

w poniedziałek wielkanocny śpiewamy:

na Wejście"Trzeciego dnia Chrystus Pan zmartwychpowstał"

na Aspersję: "Chrystus Pan zmartwychwstał"

na Ofiarowanie: "Radujmy się, weselmy się"

lub:  Chrystus zmartwychwstał jest

na Komunię 2"Ty mieszkasz pośród nas"

na Dziękczynienie"Zmartwychwstał Pan i żyje dziś"

na Zakończenie: "Alleluja! (O dniu radosny)"

oraz: Części Stałe Stefana Stuligrosza

Credo ks. Wacława Lewkowicza

Amen ks. Zdzisława Bernata

Komentarze liturgiczne: rodzic

Psalm responsoryjny: psałterzystka

Sekwencja: "Niech w święto radosne"

Aklamacja i wersety: Schola

Modlitwa Powszechna: Schola

Procesja z darami: rodzice dzieci pierwszokomunijnych

 

w niedzielę Miłosierdzia Bożego śpiewamy:

na Wejście"Radujmy się, weselmy się"

na Ofiarowanie: "Nasze plany i nadzieje"

na Komunię 2"Na świętej Uczcie Baranka"

na Dziękczynienie"Zamieszkałem w cieniu Twoich rąk"

na Zakończenie: "Złóżcie troski żałujący"

oraz: Części Stałe Stefana Stuligrosza

Credo ks. Wacława Lewkowicza

Amen ks. Zdzisława Bernata

Komentarze liturgiczne: rodzic

Psalm responsoryjny: psałterzystka

Sekwencja: "Victimae paschali laudes"

Aklamacja i wersety: Schola

Modlitwa Powszechna: Schola

Procesja z darami: rodzice dzieci pierwszokomunijnych

 

na ślubie 1 maja śpiewamy:

na Wejście"Bądź uwielbiony, Boże Ojcze"

na Ofiarowanie: "Posłuchaj, córko"

na Komunię"Oto są baranki młode"

na Dziękczynienie"Jeśli Pan domu nie zbuduje"

na Zakończenie: "Ty, co nie zwątpiłaś nigdy"

oraz: Części Stałe inne

Amen ks. Zdzisława Bernata

Komentarze liturgiczne: rodzic

Psalm responsoryjny: psałterzystka

przed ślubem: "O, Stworzycielu Duchu, przyjdź"

Aklamacja i wersety: Schola

Modlitwa Powszechna: Schola

Procesja z darami: rodzice Państwa Młodych

 

w uroczystość NMP Królowej Polski śpiewamy:

na Wejście"Bogurodzica"

na Ofiarowanie: "Mario Matko polskiej ziemi"

na Komunię 2"Daj mi Jezusa"

na Dziękczynienie"Zaśpiewajcie, serca nasze"

na Zakończenie: "Z dawna Polski Tyś Królową"

oraz: Części Stałe Stefana Stuligrosza

Amen ks. Zdzisława Bernata

Komentarze liturgiczne: rodzic

Psalm responsoryjny: psałterzystka

Aklamacja i wersety: Schola

Modlitwa Powszechna: Schola

Procesja z darami: rodzice dzieci pierwszokomunijnych

 

w III niedzielę wielkanocną śpiewamy:

na Wejście"Zmartwychwstał Chrystus Król"

na Ofiarowanie: "Zmartwychwstał Pan (O, śmierci)"

na Komunię"Panie, nie jestem godzien"

na Dziękczynienie"Zapytał Pan o świcie nad jeziorem"

na Zakończenie: "Otrzyjcie już łzy, płaczący"

oraz: Części Stałe Stefana Stuligrosza

Komentarze liturgiczne: rodzic

Psalm responsoryjny: psałterzystka

Aklamacja i wersety: Schola

Modlitwa Powszechna: Schola

Procesja z darami: rodzice dzieci pierwszokomunijnych

 

w IV niedzielę wielkanocną śpiewamy:

na Wejście"Oto jest dzień, który dał nam Pan"

na Ofiarowanie: "Mój Pan jest dobrym pasterzem"

na Komunię 1"Panie, dobry jak chleb"

na Komunię 2"Oto Pan Bóg przychodzi z mocą"

na Dziękczynienie"Przez ciemne doliny"

na Zakończenie: "Alleluja, biją dzwony"

oraz: Części Stałe inne

Credo ks. Wacława Lewkowicza

Amen ks. Zdzisława Bernata

Komentarze liturgiczne: rodzic

Psalm responsoryjny: psałterzysta

Aklamacja i wersety: schola

Modlitwa Powszechna: dzieci pierwszokomunijne i rodzic (zawołania)

Procesja z darami: rodzice dzieci pierwszokomunijnych

 

w V niedzielę wielkanocną śpiewamy:

na Wejście"Pan zmartwychwstał, bracia, radujmy się"

na Ofiarowanie: "Chrześcijanie, klaszczcie w dłonie"

na Komunię 1"Jezusowi cześć i chwała"

na Komunię 2"..."

na Dziękczynienie"Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana"

na Zakończenie: "Wstał Pan Chrystus z martwych ninie"

+ bonus: "Bądź pozdrowiona, Matko Dziewico"

oraz: Części Stałe ks. Ireneusza Pawlaka

Amen ks. Zdzisława Bernata

Komentarze liturgiczne: rodzic

Psalm responsoryjny: psałterzystka

Aklamacja i wersety: schola

Modlitwa Powszechna: dzieci rocznicowe

Procesja z darami: rodzice dzieci rocznicowych

 

w VI niedzielę wielkanocną o 1200 śpiewamy:

na Wejście"Chrystus Pan zmartwychwstał"

na Ofiarowanie: "O dnu radosny, pełen chwał"

na Komunię 1"O filii et filiae"

na Komunię 2"..."

na Dziękczynienie"Wszystkie dzieła Pańskie (Surrexit Christus, Alleluia-TaiZe)"

na Zakończenie: "Już Zbawiciel Jezus żyje"

oraz: Części Stałe ks. Ireneusza Pawlaka

Komentarze liturgiczne: rodzic

Psalm responsoryjny: psałterzystka

Aklamacja i wersety: schola

Modlitwa Powszechna: ministrant

Procesja z darami: rodzice dzieci komunijnych

 

w VII niedzielę wielkanocną Wniebowstąpienia Pańskiego śpiewamy:

na Wejście"Wysławiajmy Chrysta Pana"

na Ofiarowanie: "Alleluja (Niech zabrzmi Panu chwała...)"

na Komunię 1"..."

na Komunię 2"..."

na Dziękczynienie"Alleluja// Amen// Alleluja"

na Zakończenie: "Chrystus Pan w niebo wstępuje"

oraz: Części Stałe ks. Zbigniewa Piaseckiego

Komentarze liturgiczne: rodzic

Psalm responsoryjny: psałterzystka

Aklamacja i wersety: schola

Modlitwa Powszechna: schola

Procesja z darami: rodzice dzieci przedkomunijnych

 

 

w (VIII) niedzielę (wielkanocną) Zesłania Ducha Świętego (Piećdzisiątnica) śpiewamy:

na Wejście"Przyjdź, Duchu Kościoła"

na Ofiarowanie: "Przybądź, Płomieniu"

na Komunię 2"Sławię Cię, Panie"

na Dziękczynienie"Języku ognia"

na Zakończenie: "O, Stworzycielu Duchu, przyjdź"

bonus: "Ogarnij mnie, Płomieniu"

oraz: Części Stałe ks.. Zbigniewa Piaseckiego

Credo ks. Wacława Lewkowicza

Amen ks. Zdzisława Bernata

Komentarze liturgiczne: rodzic

Psalm responsoryjny: psałterzystka

Sekwencja: "Veni Sancte Spiritus"

Aklamacja i wersety: Schola

Modlitwa Powszechna: Schola

Procesja z darami: rodzice dzieci przedpierwszokomunijnych (II klasa)

 

w uroczystość Trójcy Przenajświętszej śpiewamy:

na Wejście"Niepojęta Trójco"

na Ofiarowanie: "Uwielbiam Cię, Panie Boże, mój Ojcze"

na Komunię 2"Chwała, moc i dziękczynienie"

na Dziękczynienie"Chcę chwalić Cię, Boże Ojcze"

na Zakończenie: "Jeden w naturze"

oraz: Części Stałe ks.. Jana Chwałka

Credo ks. Wacława Lewkowicza

Amen ks. Zdzisława Bernata

Komentarze liturgiczne: rodzic

Psalm responsoryjny: psałterzystka

Aklamacja i wersety: Schola

Modlitwa Powszechna: Schola

Procesja z darami: rodzice dzieci przedpierwszokomunijnych (II klasa)

 

w XII niedzielę zwykłą śpiewamy:

na Wejście"Śpiewaj Panu nową pieśń"

na Ofiarowanie: "Ty niewidzialną mocą"

na Komunię 2"Anima Christi sanctifica me"

na Dziękczynienie"Zmiłuj się nade mną, Boże po trzykroć Święty" (Eloi)

na Zakończenie: "Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie"

oraz: Części Stałe ks.. Jana Chwałka

Credo recytowane

Amen ks. Zdzisława Bernata

Komentarze liturgiczne: rodzic

Psalm responsoryjny: psałterzystka

Aklamacja i wersety: Schola

Modlitwa Powszechna: ministrant

Procesja z darami: rodzice dzieci przedpierwszokomunijnych (II klasa)

 

 

Asysta liturgiczna o (1030, 900, 1030, 1630 zamiennie) pełna;

ceremoniarz: Dawid Tkaczyk

 

 

zapraszamy zwłaszcza dziewczyny z klas starszych jak również instrumentalistów(tki).

Instrumentalnie towarzyszy p. Norbert (gitara, bęben, d'jembe) - dyrektor muzyczny ;)

 

Prosimy o włączenie się wszystkich uczestników liturgii do śpiewu. Owszem, wiele z tych utworów jest nieznanych, trudnych do wykonania lub też zapomnianych. Przy wyświetlanym tekście można się jednak włączać w śpiew np. refrenu, czy też pozostałego utworu. Nie chcemy "występować z koncertem". Schola jest po to, by przypominać piękne, a zapomniane utwory z liturgii, jak też i uczyć nowych, a głębokich w swej treści śpiewów. Kościół nie jest "zamkniętą strefą" dla "wybranych (pieśni, zresztą pięknych!)", ale wspólnotą otwartą również na zapomniane, jak też i nowe śpiewy.

"Schola" znaczy szkoła!

Dziękujemy tym, którzy włączają się w ten śpiew: Bóg zapłać!!!

 

Zapraszamy do śpiewu, grania i czytania!

 

Liczy się piękno liturgii

i nasze nim ubogacenie!!!

bo "Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie".