rod1.jpg

... głosić „Ewangelię rodziny”, potwierdzać na nową jej aktualność i tożsamość,
opartą na małżeństwie, otwartą na dar życia i taką,
której towarzyszy się dzieciom, w ich wzrastaniu fizycznym i duchowym.
Benedykt XVI,
Światowe Spotkanie Rodzin,
Walencja 8.07.2006

 Nasze czasy pełne zagrożeń dla człowieka, małżeństwa i rodziny,
wzywają nas do podjęcia troski o odrodzenie rodzin,
szacunku dla każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci,
przemiany serc i umysłów, miłości i jedności.
Zdajemy sobie sprawę z wielkiej potrzeby modlitwy
za małżeństwa i rodziny oraz głoszenia "Ewangelii rodziny".

- - - - - - - - - - -

Program Jerycha Rodzin w dekanacie:

12 września

Kozienice, parafia Świętej Rodziny

13 września

Brzóza, parafia św. Bartłomieja

Ryczywół, parafia św. Katarzyny

14 września

Janików, parafia św. Maksymiliana Kolbe

Stanisławice, parafia św. Stanisława bp. i m.

15 września

Brzeźnica, parafia NSJ i św. Leonarda

16 września

Świerże Górne, parafia św. Jakuba Apostoła

17 września

Cecylówka, parafia Matki Bożej Anielskiej

18 września

Kozienice, parafia Świętego Krzyża

 - - - - - - - - - - -

Musimy błagać Boga, aby zniszczone zostały nowe mury.
Te „nowe mury” to brak wiary, grzech, brak poszanowania Bożego prawa,
brak szacunku dla Osoby Pana Boga i tego, co jest święte.
Te nowe mury – to nienawiść, kłamstwa, oszczerstwa,
brak odpowiedzialności za słowo i brak wzajemnego szacunku.
To bariery istniejące w małżeństwach, rodzinach, miejscach pracy,
w życiu publicznym, które utrudniają porozumienie i współpracę.

                                                                              rod2.jpg Prośmy Matkę Bożą Świętorodzinną,
aby wyjednała nam łaskę świętości i nierozerwalności naszych małżeństw i rodzin.
Niech staną się one prawdziwymi „Kościołami domowymi” i sanktuariami życia,
otwartymi na nowe życie, dającymi miłość i wsparcie dla wszystkich domowników.

Nazwa Jerycho Rodzin nawiązuje do cudownego zdobycia Jerycha przez pielgrzymujący Lud Boży starego Testamentu.
W Księdze Jozuego czytamy: "Jerycho było silnie umocnione i zamknięte przed Izraelitami. (…) I rzekł Pan do Jozuego: „Spójrz, Ja daję w twoje ręce Jerycho (…). Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu" (Joz 6,1-5.20). Był to szczególny znak działania Pana Boga.

Jerycho rodzin to nieustanna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, która trwa siedem dni i siedem nocy.
To przede wszystkim adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa wynagradzająca za grzechy świata i
każdego z nas. To gorąca modlitwa błagalna o łaskę odnowy duchowej naszych serc, rodzin, dzieci, młodzieży oraz kapłanów i osób życia konsekrowanego.

W świecie atakowanym przez szatana, musimy pamiętać,
że zwycięstwo przychodzi przez wiarę i modlitwę,
które są potężną siłą, oddziałującą na historię narodów.

Msze Święte

NIEDZIELA
7:00, 9:00, 10:30, 12:00,
16.30 (oprócz wakacji), 18.00

DNI POWSZEDNIE
7:00, 17:.00, 18:00

indeks

Kalendarz

Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Logowanie

Zapamiętaj