I Koło Żywego Różańca poświęcono 16 października 1988 r. zelatorką od dnia założenia do 01 marca 2001 r była P. Aniela Stawska, obecnie funkcję tę pełni P. Danuta Aftyka.

II Koło Żywego Różańca założono 20 lutego 1989 r. założycielką była P. Krystyna Śledź i była zelatorką do 30 czerwca 1989 r., ze względu na zmianę miejsca zamieszkania funkcję tę przejęła od 01 lipca 1989 r. P. Zofia Kowalska.

III Koło Żywego Różańca założono 07 października 1989 r., zelatorką była P. Janina Basaj. Istniało ono do 01 marca 2003 r. zostało rozwiązane by uzupełnić składy do 20 osób w innych kołach.

IV Koło Żywego Różańca 15 sierpnia 1990 r ks. Józef Domański poświęcił i wręczył tajemniczki nowym członkiniom koła. Założycielką i zelatorką od dnia powstania do dziś jest P. Barbara Filipowska.

V Koło Żywego Różańca powstało również 15 sierpnia 1990 r. (jak poprzednie) – zelatorką jest P. Wiesława Chojnicka.

VI Koło Żywego Różańca założono 08 września 1990 r. założycielką i zelatorką jest P. Barbara Kujawiak.

VII Koło Żywego Różańca powstało 16 października 1990 r. założycielką i zelatorką jest P. Bronisława Kwiatkowska.

VIII Koło Żywego Różańca założyła P. Barbara Filipowska. Od 01 lipca 1997 r. zelatorką jest P. Zofia Baranowska.

IX Koło Żywego Różańca założyła P. Barbara Filipowska 11 lutego 1993 r. i była jego zelatorką do 30 czerwca 1997 r., a od 01 lipca 1997 r. była P. Danuta Barłożek; ale od 01 stycznia 2003 r., kiedy Jan Paweł II ogłosił „tajemnice światła” koło rozwiązano by uzupełnić pozostałe koła.

X Koło Żywego Różańca zostało założone 01 marca 1992 r. Założycielką i zelatorką jest P. Barbara Jasek.

XI Koło Żywego Różańca założył 02 lutego 1994 r. P. Eugeniusz Ropiak.

XII Koło Żywego Różańca założyła P. Barbara Filipowska i poświęcone zostało 25 marca 1997 r. Obecną zelatorką jest P. Krystyna Pieniek.

XIII Koło Żywego Różańca założyła P. Barbara Filipowska. Ks. kan. Józef Domański przyjął i poświęcił nowe członkinie 31 maja 1996 r. Do 30 czerwca 1997 r. zelatorką była P. Barbara Filipowska, a od 01 lipca 1997 r. zelatorką jest P. Zofia Downar-Zapolska.

XIV Koło Żywego Różańca założyła P. Barbara Filipowska poświęcenie nastąpiło 11 lutego 1998 r. obecnie zelatorką jest P. Wanda Filipowska.

XV Koło Żywego Różańca powstało w parafii Św. Krzyża, założyła je P. Janina Kobiałka. Po jej śmierci zelatorką została P. Stanisława Leloch.

XVI Koło Żywego Różańca założyła P. Barbara Flipowska, poświęcenie nastąpiło 21 listopada.2000 r. zelatorką jest P. Zofia Kozłowska.