Przebywając w szpitalu chorzy mogą skorzystać z posługi sakramentalnej księdza kapelana.
W każdą niedzielę i święta sprawowana jest o godz. 7.30 Msza Święta. Po niej odbywa się obchód szpitala, w czasie którego chorzy mogą przystąpić do sakramentów: Eucharystii, Pokuty i Pojednania oraz Sakramentu Chorych.


Ks. Kapelan odwiedza chorych z posługą sakramentalną
Poniedziałek – na wezwanie.
Wtorek – oddziały: neurologia, ginekologia, OIOM.
Środa – oddziały: wewnętrzny, laryngologia, OIOM
Czwartek – oddziały: chirurgia, urologia, ortopedia, OIOM.
Piątek - oddziały: wewnętrzny, dziecięcy, OIOM.
Sobota – budynek zakaźny (oddziały: zakaźny i paliatywny).
Niedziela – cały szpital.


Ks. Kapelan pełni dyżur każdego dnia pod telefonem 
691 738 710