W Niedzielę 22 maja 2022 bracia Rycerze Kolumba z Rady 15420 z Kozienic wraz z uczniami i uczennicami z Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach, przeprowadzili w Kościołach obydwu Parafii Św. Krzyża i Św. Rodziny w Kozienicach zbiórkę pieniędzy po każdej Mszy Św. na pomoc Ukrainie dla Diecezji Kamieniecko-Podolskiej, gdzie pracuje pochodzący z Kozienic biskup pomocniczy Radosław Zmitrowicz. Wszystkim zaangażowanym, kwestującym braciom rycerzom, uczennicom i uczniom z Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach oraz przekazującym datki - Bóg Zapłać! Z braterskim pozdrowieniem Vivat Jezus!

Funkcjonariusze Rady Rycerzy Kolumba 15420 Kozienice

RK35.jpg

Rycerze Kolumba z Kozienic uczestniczyli wraz z Braćmi z Radomia i Pionek w uroczystej Mszy Św. w parafii Pw. Św. Krzyża w Kozienicach z okazji 10-lecia powstania Rady Lokalnej 15420 im. Sł. Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach. Eucharystii przewodniczył Ks. Kapelan Kazimierz Chojnacki wraz z Dziekanem Dekanatu Kozienickiego Ks. Władysławem Sarwą oraz z Kapelanami i Księżmi Wikariuszami z obydwu Parafii w Kozienicach a homilię wygłosił Kapelan Programowy Rady Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce Ks. Kan. Wiesław Lenartowicz. Na zakończenie przedstawiona została krótka prezentacja multimedialna podsumowująca minione 10 lat działalności Rycerzy Kolumba w Kozienicach a potem wspólne spotkanie.

RK29.jpg