Ministranci

Grupa ministrantów naszej parafii istnieje od początku istnienia parafii tj. 02 września 1984 r., gdy na placu, na którym miał być budowany kościół Ks. Bp. Edward Materski sprawował pierwszą Mszę Świętą.

Zbiórki kandydatów na ministrantów: sobota godz. 1000

zbiórki ministrantów są w soboty o 1400

Opiekunami ministrantów byli:

ks. Szczepan Iskra i ks. Leszek Sokół. ks. Sławomir Płusa, ks. Bogdan Siurnik, ks. Wojciech Antoniak, ks. Marek Plewniak, ks. Ernest Janczyk, ks. Jacenty Rejczak, ks. Mariusz Sułek. ks. Paweł Stefański

Obecnie opiekunem ministrantów jest ks. Krzysztof Wróbel

Zapraszamy chłopców

do służby przy ołtarzu Pańskim.

Zapraszamy też

dorosłych mężczyzn!

**************************************************

Schola

W parafii działają dwie schole.

Schola starsza "Avista" śpiewa podczas niektórych uroczystości i niedziel na mszy św. o 900, podczas pieszych pielgrzymek, w chórze parafialnym.

opiekunem tej scholi jest ks. Arkadiusz Piętowski

Schola' la młodsza Siła Bożej Miłości zazwyczaj ma próby w każdą sobotę o 1030 i "próBeczkę" w piątek o 1900 (bywają też często "przedbiegi" w czwartek o 1845)

Opiekunami scholi byli:

ks. Marian Rączka, p. Dorota Dudek, ks. Rafał Widuliński, ks. Marek Bartosiński, ks. Jacek Celuch.. Obecnie ks. Jacenty Rejczak

"Kto pięknie śpiewa, dwa razy się modli" (św. Augustyn)

"Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serca mają.

Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają..." (J. W. Goethe)

Śpiewamy o 1030

w IV niedzielę Wielkiego Postu śpiewamy:

na Wejście: "Wstanę i pójdę"

na Ofiarowanie: "Ojcze mój"

na Komunię: "Witaj, Pokarmie"

na Dziękczynienie: "Poraniono w życiu mnie"

na Zakończenie: "Pustą, samotną drogą"

oraz: Części Stałe inne

Credo ...

Amen ...

Komentarze liturgiczne: rodzic

Psalm responsoryjny: psałterzystka

Aklamacja i wersety: Schola

Modlitwa Powszechna: Schola

Procesja z darami: rodzice dzieci pierwszokomunijnych

w V niedzielę Wielkiego Postu śpiewamy:

na Wejście: "Ach, mój Jezu"

na Ofiarowanie: "Gdy pod krzyżem z żalu tonie"

na Komunię: "Oto Boży Baranek"

na Dziękczynienie: "Czy pamiętasz tamten wieczór, Magdaleno"

na Zakończenie: "Jezu Chryste, Panie miły"

oraz: Części Stałe inne

Credo ...

Amen ...

Komentarze liturgiczne: rodzic

Psalm responsoryjny: psałterzystka

Aklamacja i wersety: Schola

Modlitwa Powszechna: Schola

Procesja z darami: rodzice dzieci pierwszokomunijnych

w niedzielę Palmową o 1200 śpiewamy:

przed rozpoczęciem: "Hosanna Synowi Dawida"

na poświęcenie palm: "Dzieci hebrajskie"

na procesję: "Wjeżdża Król nasz"

na Wejście (procesja 2): "Jaśnieje Krzyż chwalebny"

na Ofiarowanie: "Ogrodzie Oliwny"

na Komunię: "To jest Baranka Ciało, Jego Krew"

na Dziękczynienie: "Powiedz, Maryjo Matko"

na Zakończenie: "Krzyżu święty, nade wszystko"

oraz: Części Stałe inne

Credo ...

Amen ...

Komentarze liturgiczne: rodzic

Psalm responsoryjny: psałterzystka

Aklamacja i wersety: Schola

Modlitwa Powszechna: Schola

Procesja z darami: rodzice dzieci pierwszokomunijnych

w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego śpiewamy:

na Wejście: "Zmartwychwstały Pan"

na Ofiarowanie: "Nie zna śmierci Pan żywota"

na Komunię 2: "Oto są baranki młode"

na Dziękczynienie: "Ciebie Boga wysławiamy"

na Zakończenie: "Zwycięzca śmierci"

oraz: Części Stałe Stefana Stuligrosza

Credo ks. Wacława Lewkowicza

Amen ks. Zdzisława Bernata

Komentarze liturgiczne: rodzic

Psalm responsoryjny: psałterzystka

Sekwencja: "Victimae paschali laudes"

Aklamacja i wersety: Schola

Modlitwa Powszechna: Schola

Procesja z darami: rodzice dzieci pierwszokomunijnych

w poniedziałek wielkanocny śpiewamy:

na Wejście: "Trzeciego dnia Chrystus Pan zmartwychpowstał"

na Aspersję: "Chrystus Pan zmartwychwstał"

na Ofiarowanie: "Radujmy się, weselmy się"

lub: Chrystus zmartwychwstan jest

na Komunię 2: "Ty mieszkasz pośród nas"

na Dziękczynienie: "Zmartwychwstał Pan i żyje dziś"

na Zakończenie: "Alleluja! (O dniu radosny)"

oraz: Części Stałe Stefana Stuligrosza

Credo ks. Wacława Lewkowicza

Amen ks. Zdzisława Bernata

Komentarze liturgiczne: rodzic

Psalm responsoryjny: psałterzystka

Sekwencja: "Niech w święto radosne"

Aklamacja i wersety: Schola

Modlitwa Powszechna: Schola

Procesja z darami: rodzice dzieci pierwszokomunijnych

Asysta liturgiczna o (1030, 900, 1030, 1630 zamiennie) pełna;

ceremoniarz: Dawid Tkaczyk

zapraszamy zwłaszcza dziewczyny z klas starszych jak również instrumentalistów(tki).

Instrumentalnie towarzyszy p. Norbert (gitara, bęben, d'jembe) - dyrektor muzyczny ;)

Prosimy o włączenie się wszystkich uczestników liturgii do śpiewu. Owszem, wiele z tych utworów jest nieznanych, trudnych do wykonania lub też zapomnianych. Przy wyświetlanym tekście można się jednak włączać w śpiew np. refrenu, czy też pozostałego utworu. Nie chcemy "występować z koncertem". Schola jest po to, by przypominać piękne, a zapomniane utwory z liturgii, jak też i uczyć nowych, a głębokich w swej treści śpiewów. Kościół nie jest "zamkniętą strefą" dla "wybranych (pieśni, zresztą pięknych!)", ale wspólnotą otwartą również na zapomniane, jak też i nowe śpiewy.

"Schola" znaczy szkoła!

Dziękujemy tym, którzy włączają się w ten śpiew: Bóg zapłać!!!

Zapraszamy do śpiewu, grania i czytania!

Liczy się piękno liturgii

i nasze nim ubogacenie!!!

bo "Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie".