Ogłoszenia duszpasterskie w XV niedzielę zwykłą - 14 lipca 2019

  1. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu Dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.

Ogłoszenia duszpasterskie w XIV niedzielę zwykłą - 7 lipca 2019

  1. Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech wakacje staną się okazją do pogłębienia wiary. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Zaproszeni są wszyscy. Bóg w każdym z nas może dokonać nowego stworzenia. Zatem dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha.

Ogłoszenia duszpasterskie – 30 czerwca 2019 r.

  1. Choć czerwiec – miesiąc poświęcony Sercu Pana Jezusa dobiega końca, nie przestawajmy modlić się słowami Litanii do Serca Pana Jezusa czy Koronki do Miłosierdzia Bożego. Trzeba nam wpatrywać się w przebite włócznią Serce Zbawiciela, coraz bardziej musimy być do Niego podobni. Dzisiaj o godz. 1730ostanie nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.

Ogłoszenia XII Niedzielę Zwykłą 23 czerwca 2019 r.

  1. Trwa Oktawa Bożego Ciała. Codziennie do czwartku Msza Święta w połączeniu z czerwcowym nabożeństwem i procesją eucharystyczną wokół kościoła. W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała. Po procesji Eucharystycznej poświęcenie wianków.
  2. Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Modlimy się za ojców z naszej wspólnoty, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 16 CZERWCA 2019

  1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej módlmy się o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego. I oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej!